We staan voor een flinke uitdaging, namelijk het stoppen van de klimaatopwarming en het reduceren van uitlaatgassen. Met HVO en High Power Charging zijn er twee groenere alternatieven voor het (zwaar) transport beschikbaar.

GREENFLEX is een proeftuin voor duurzaam en schoon zwaar transport. Er moeten flinke afstanden worden afgelegd, het liefst in een zo’n kort mogelijke tijd. Tussendoor urenlang een batterij opladen is er dus niet bij. Maar, wat is dan de oplossing voor de transportsector? Binnen het GREENFLEX-project werd die gevonden in HVO en High Power Charging.

Hoog tijd dus om in actie te komen. Dat hebben we gedaan met GREENFLEX. In dit project hebben we met meerdere partijen samen een proeftuin gerealiseerd. Het doel van deze proeftuin was; een oplossing vinden voor de uitdagingen rondom zwaar transport en duurzame brandstoffen. Voor personenauto’s zijn de ontwikkelingen een stuk verder; er kan immers elektrisch of bijvoorbeeld op waterstof worden gereden. Binnen het zwaar transport ligt dit echter stukken lastiger.

Binnen het GREENFLEX-project hebben we gerealiseerd: HVO – een fossielvrije diesel – tanken met hoog debiet (130 liter per minuut) en High Power Charging (300 kW) voor elektrische trucks. Om met dat laatste het stroomnet niet te overbelasten, gebruiken we Powerbanks voor de opslag van elektriciteit die we o.a. zelf opwekken middels zonnepanelen. 

Tijdens het gehele proces zijn er een aantal blogs gemaakt, deze kun je hier lezen

Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTl-Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.