04-10-2017

Pesse, 12 september 2017 – Green Planet zal vanaf eind 2019 in Nederland groene waterstof aanbieden voor personenauto’s en trucks/autobussen. Het multifuel tankstation aan de A28 bij Pesse is betrokken bij een uniek en innovatief samenwerkingsproject met o.a. Gasunie New Energy, TenneT, New Energy Coalition, EnergyStock en de TU Delft.

De groene waterstof wordt geproduceerd door water met elektriciteit te splitsen in waterstof en zuurstof (elektrolyse). Het proces start in dit geval op de Noordzee, waar duurzame elektriciteit wordt opgewekt door windmolens. Aan de wal wordt de elektriciteit via het hoogspanningsnet van Tennet vervoerd naar de Aardgasbuffer Zuidwending van EnergyStock. Hier wordt de windenergie omgezet in groene waterstof en opgeslagen in trailers waarmee het naar het tankstation in Pesse wordt vervoerd.

Waterstof wordt een belangrijke schone brandstof in onze toekomstige, duurzame energievoorziening. Het kan worden ingezet als vervanger van traditionele brandstoffen in o.a. industrie, verwarming en mobiliteit/vervoer.

Voor wat betreft dit laatste dient engineering en ervaring opgedaan te worden om te komen tot een innovatieve en klantvriendelijke tankfaciliteit. Green Planet, met de missie ‘today for tomorrow’, voorziet in deze mogelijkheid. ‘We zien het als een geweldige kans om onze bijdrage te leveren aan verdere verduurzaming en verschoning van de mobiliteitsector’, aldus Edward Doorten ondernemer en initiatiefnemer van het Green Planet project.

Rijden op waterstof biedt enorme voordelen. De voordelen op een rij:

Schone productie: Voor de waterstofproductie wordt water met energie uit natuurlijke bronnen omgezet in waterstof en zuurstof. In de vorm van waterstof kan een energie op relatief eenvoudige wijze worden opgeslagen en gedistribueerd. Doordat gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen zoals wind en zon, kent de productie geen nadelige emissies.

Waterstof uit eigen land: Waterstof wordt gemaakt uit water, dat altijd voorhanden is. Doordat we waterstof in eigen land kunnen produceren, worden we minder afhankelijk van buitenlandse olie- en gaslevering.

Uitstoot: Auto’s die op waterstof rijden, hebben geen schadelijke uitstoot. Alleen de waterdamp komt uit de uitlaat. Er is geen CO2-uitstoot, geen stankoverlast en geen verdere luchtvervuiling.

Snel tanken: Auto’s die op waterstof rijden, kunnen snel tanken. In zo’n 3 minuten is de tank van een personenauto gevuld, vergelijkbaar met het huidige benzine- en dieseltanken.

Grote actieradius: Rijden op waterstof geeft de automobilist een grote actieradius. Op 1 tank kan een auto 600 km rijden.

 

Green Planet heeft eind 2013 een ultramodern multifuel ‘tankstation’ in Pesse geopend en richt zich naast de traditionele brandstoffen op een totaalaanbod van meer duurzame en schone brandstoffen. Waterstof is daarbij een onmisbare aanvulling. ‘Sinds 2013 hebben wij veel ervaring opgedaan met het implementeren van nieuwe brandstoffen. Wij zetten onze ervaringen graag in om waterstof betaalbaar beschikbaar te krijgen voor personenauto’s, autobussen en trucks. We gaan kijken hierbij verder dan alleen de brandstof, we willen daarnaast oplossingen bieden op het gebied van aanschaf, onderhoud, leasing en het ontzorgen van de wagenparkbeheerder. Samenwerking met vele andere partijen en geïnteresseerde wagenparkbeheerders een absolute must.’ aldus de enthousiaste initiatiefnemer van Green Planet, Edward Doorten.

Patrick Cnubben, van New Energy Coalition, benadrukt de unieke combinatie van de deelnemende partijen. ‘Aan dit project nemen de hoofdtransportnetbeheerders voor elektriciteit en aardgas in Nederland deel:  Gasunie en Tennet. Zij zorgen voor het transport van de duurzame elektriciteit (Tennet) en de omzetting van elektriciteit in waterstof en opslag hiervan (EnergyStock en Gasunie New Energy). De waterstof wordt vervolgens naar Green Planet getransporteerd voor personenvervoer en zware mobiliteit. Daarnaast nemen het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, EASE, TU Delft en New Energy Coalition deel. Alle partijen zetten zich in om robuuste stappen te zetten naar de groene waterstofeconomie in Noord-Nederland. We zijn als New Energy Coalition er trots op dat we een bijdrage hebben mogen leveren om de krachten van de diverse partijen te bundelen en mede te modelleren tot een robuust samenwerkingsproject. Dat dit gaat plaatsvinden in Noord-Nederland past bij onze rol en doelstellingen.’

Op 13 en 14 september 2017 wordt het project TSO 2020 officieel gelanceerd tijdens het Symposium ‘Wind-meets-Gas, Going for Synergy‘ in de Aa-kerk te Groningen. Het project is zodanig vooruitstrevend dat het wordt gesteund dor de Connecting Europe Facility van de Europese Unie.