20-11-2014
Ditmaal vond de uitreiking plaats op het hoofdkantoor van de ANWB in Den Haag, een andere Lean and Green Award Winner. Oprichter en eigenaar van Green Planet Edward Doorten nam de onderscheiding in ontvangst. In vijf jaar zal hij de CO2 uitstoot van Green Planet met 25 procent terugbrengen.
TNO keurde zijn plan van aanpak goed. “Dat zijn we natuurlijk ook verplicht aan onze missie, als duurzaamste tankstation van Nederland’’, aldus een trotse Doorten. De maatregelen die Doorten neemt liggen volgens de ondernemer voor de hand. “Al onze medewerkers rijden bijvoorbeeld op groene biobrandstoffen, zoals GreenStar 95 en BioSmart. Daarnaast hebben we een fietspad aangelegd zodat Green Planet ook per fiets te bereiken is. En tenslotte kan ons personeel gedeeltelijk thuis werken via een speciaal ontwikkeld backoffice systeem’’, legt Doorten uit.

VOORBEELD

Doorten geeft met Green Planet graag het goede voorbeeld. “Ons tankstation is zo veel mogelijk energie neutraal. De windmolens wekken een groot deel van de energie op die we gebruiken. Bovendien investeren we in de nabije omgeving van het tankstation in natuurprojecten, zoals een belevenissenbos dat volgend jaar wordt aangelegd.’’
Ook stimuleert Doorten zijn bezoekers en klanten om zelf een steentje bij te dragen aan een schoner leefklimaat. “Het aanbod in ons restaurant is een mix van slow en fast food en klanten kunnen groene brandstoffen tanken tegen dezelfde prijs als fossiele brandstoffen. Zo maken wij het voor iedereen gemakkelijk om actief bij te dragen aan de reductie van CO2.’’

NEW ENERGY

Voor Doorten is ‘new energy for the next generation’ een belangrijke drijfveer.
“Door de ontwikkelingen in Rusland voel ik sterk de behoefte om minder afhankelijk te worden van energie van minder stabiele regio’s in de wereld. Tegelijkertijd moeten we het CO2 vraagstuk oplossen, want de uitstoot moet naar beneden om extreme klimaatveranderingen in de toekomst te voorkomen. Daarom moeten maatregelen om CO2 uitstoot terug te dringen samen opgaan met duurzame energieopwekking en Europese samenwerking.’’
Lean and Green is een stimuleringsprogramma voor bedrijven en overheid dat organisaties stimuleert om te groeien naar een hoger duurzaamheidsniveau, door maatregelen te nemen die niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar gelijktijdig de uitstoot van CO2 reduceren. Het programma wordt uitgevoerd door Connekt, een onafhankelijk publiek-privaat netwerk voor duurzame mobiliteit.