Zero Emission Woningbouw met semi-mobile HRS

Samen aan de slag voor een emissieloze woningbouw. Dat is wat we met tal van partners doen binnen de DKTI Transport ‘Intelligent Semi-Mobile Hydrogen Refueling System for filling big H2-machines at Construction Sites’. Binnen het project willen we oplossingen vinden om het emissieloos bouwen van woningen mogelijk te maken.

Vanwege het woningtekort heeft de versnelde bouw van voldoende woningen topprioriteit. De klimaatopgave vraagt echter om lage en zero-emissie mobiele werktuigen en de toepassing van duurzame brandstoffen en nieuwe energiedragers. Daarvoor is de stap naar werktuigen die geen Co2, NOx of fijnstof produceren nodig.

Zero-emissie bouwplaats met hernieuwbare waterstof
Binnen dit project wordt er rond de bouw van verschillende nieuwbouwwoningen in Gieten een proeftuin gerealiseerd. In de proeftuin richten we ons op het ontwikkelen en testen van een zero-emissie bouwplaats op basis van hernieuwbare waterstof. Bij gebrek aan een passende infrastructuur hiervoor, richten we ons tegelijk op de ontwikkeling en inzet van een intelligente semi-mobiele Hydrogen Refueling System (HRS). Zo zorgen we voor een permanente beschikbaarheid van groene waterstof als energiedrager op de bouwplaats. Daarnaast richten we ons in het project op de ontwikkeling en inzet van emissieloos bouwmaterieel.

Impuls geven
In het project werken we samen met verschillende transport- en bouwbedrijven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Samen willen we een impuls geven aan de toepassing van zero-emissie materieel en draagvlak creëren in de sector en bij andere stakeholders.

Partners

  • Bork Groep
  • Hunebouw
  • Knipscheer Infra groep
  • Zuidema Groep
  • Van der Sluis Transport
  • Frames
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • HyEnergy TransStore
  • New Energy Coalition
  • VNO-NCW MKB Noord

Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.