Zero Emission bouwlocatie met semi-mobile Fuel Cell - Powerbank

Om emissieloos te kunnen bouwen, is het cruciaal dat er oplossingen worden gevonden die dat op een laagdrempelige manier mogelijk maken. Eén van die oplossingen zouden batterij-elektrische mobiele werktuigen kunnen zijn. Hiermee wordt de uitstoot op een bouwplaats verlaagd en wordt er geen CO2, NOx en fijnstof geproduceerd.

Op dit moment wordt er nog maar beperkt gebruik gemaakt van alternatieven als batterij-elektrische oplossingen. Een belangrijk argument hiervoor is dat er geen goede infrastructuur beschikbaar is die het mogelijk maakt om op bouwplaatsen meerdere mobiele machines de hele dag door te voorzien van voldoende groene stroom.

Zero-emissie bouwplaats met hernieuwbare waterstof
Binnen het project ‘Integrated Fuel Cell Powerbank Combination for charging E-machines at Construction Sites’ werken we aan een oplossing. Het doel van het project is om rond de bouw van nieuwbouwwoningen een proeftuin te realiseren waar we een zero-emissie bouwplaats op basis van hernieuwbare elektriciteit kunnen ontwikkelen en testen.

Fuel Cell Powerbank Combination
We richten ons daarbij zowel op de ontwikkeling, als op de inzet van een op groene waterstof draaiende geïntegreerde mobiele ‘Fuel Cell Powerbank Combination’ (FCPB-combinatie). Zo zorgen we dat er continu hernieuwbare elektriciteit beschikbaar is.

Impuls geven
In het project werken we samen met verschillende transport- en bouwbedrijven, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en ondernemersorganisatie VNO-NCW MKB Noord. Samen willen we een impuls geven aan de toepassing van zero-emissie materieel en draagvlak creëren in de sector en bij andere stakeholders.

Partners

  • Knipscheer Infra groep
  • Vrijbloed Transport BV
  • Emmett Green BV
  • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • HyEnergy TransStore BV
  • New Energy Coalition
  • VNO NCW Noord

Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.