HEAVENN: waterstofauto’s én trucks

Noord-Nederland is de eerste regio die door de Europese Unie officieel aangemerkt is als Hydrogen Valley. En dat is helemaal niet gek, want er gebeurt hier ontzettend veel moois op het gebied van waterstof. Met het HEAVENN-project kunnen we de hele waterstofketen verbinden in de regio verbinden.

HEAVENN staat voor H2 Energy Applications in Valley Environments for Northern Netherlands. Aan het zesjarige project doen 31 publieke en private partijen mee uit zes Europese landen. Met de subsidie van de Europese Commissie wordt binnen het project een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland ontwikkeld.

Het project richt zich op grootschalige productie van groene waterstof, de opslag, het transport en de toepassing in industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Green Planet neemt als multifuel tankstation deel aan het project. Niet alleen kunnen gebruikers hier straks waterstof tanken, ook zetten we onze ervaring in om het aantal waterstofvoertuigen uit te breiden. Zo zijn we verantwoordelijk voor de inzet van minimaal 100 waterstof personenauto’s, 8 waterstoftrucks en een studie naar verdere toepassing van waterstof in de scheepvaart, op de spoorwegen en in het wegtransport.

This project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 826204. This Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Hydrogen Europe and Hydrogen Europe Research.