DISCLAIMER

Green Planet verleent u hierbij toegang tot www.greenplanet-energy.nl
Green Planet publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Green Planet streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Green Planet kunnen geen rechten ontleend worden. Green Planet spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
Green Planet behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Green Planet is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.
Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Green Planet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Green Planet.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Green Planet, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

COOKIES EN WEBSTATISTIEKEN

Green Planet maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Met die informatie kan Green Planet haar website verbeteren en beter laten aansluiten op uw behoeften.

PRIVACY

Green Planet verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Green Planet de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht.  Persoonsgegevens worden door Green Planet alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen

Download hier ons privacy statement

 

Download onze algemene voorwaarden voor Social Media

Download onze algemene voorwaarden voor het Garantiecertificaat

Download de algemene voorwaarden van Bovag Tankstations

Download onze algemene voorwaarden voor Seats2Meet

Download onze algemene voorwaarden voor de vaste verhuur van ruimtes

Vraag hier onze algemene voorwaarden en specificaties voor de verkoop van onze groene brandstoffen en energiedragers op

Download onze algemene voorwaarden voor de buitenlockers

Download onze algemene voorwaarden voor onze tankpassen