Bekijk onze webinar over zero emission transport!

Zoals bekend worden wij door de klimaatdoelstellingen gedwongen om de emissie van CO2 terug te dringen. Dit geldt ook voor het alledaagse vervoer. Hier zijn wij binnen Green Planet ook druk mee bezig! Zo hebben wij zelf veel kennis op gedaan omtrent zero emissie energie, maar werken wij ook nauw samen met andere partijen. Alle kennis en ervaring die wij hebben vergaard, delen wij graag met anderen. Want samen moeten wij er voor zorgen dat de klimaatdoelstellingen worden behaald!

In onze webinar, met de focus op zere emission transport, delen wij graag onze expertise omtrent het terugdringen van de CO2 uitstoot. Maar ook hebben wij een aantal gastsprekers die ieder hun kennis en kunde delen aangaande de transitie naar zero emission transport. In deze webinar worden onderwerpen besproken zoals het verzekeren van zero emissie trucks, ontwikkeling op het gebied van deze trucks, de financieringsaanvraag van emissie vrije vrachtwagens en zo zijn er nog een aantal interessante onderwerpen.

 

Aan de hand van onze presentator Tim de Jong (journalist in de transportsector), onze eigen experts en de gastsprekers wordt je in een uur tijd bijgepraat over  de ontwikkelingen op het gebied van zero emission transport. Hieronder vind je nog een overzicht met de verschillende onderwerpen die aan bod komen in de webinar!