17-08-2020

De politiek hamert er keer op keer op: iedere mogelijkheid om te komen tot reductie van stikstof en CO2 moet met beide handen worden aangegrepen. Dat vinden wij bij Green Planet natuurlijk ook. Daarom zetten we binnenkort graag een volgende stap in de realisatie van het waterstoftankstation.

Daarvoor zijn veel voorbereidende werkzaamheden nodig, waar we op maandag 17 augustus mee zijn gestart. Deze werkzaamheden vinden vooral binnen de asfaltring van Green Planet plaats. Buiten de asfaltring wordt een nieuwe transformator geplaatst die ervoor moet zorgen dat er straks voldoende stroom beschikbaar is voor het opladen van personenauto’s en trucks. De transformator is ook voorbereid op netbalancering van het elektriciteitsnetwerk, zodat er lokaal steeds meer overgeschakeld kan worden op opwekking van duurzame stroom middels onder meer zonne- en windenergie.