TSO 2020 02-07-2020

Waterstoftankstation en waterstofhub waarschijnlijk nog dit jaar gerealiseerd

 

Het waterstoftankstation bij Green Planet in Pesse wordt waarschijnlijk nog dit jaar gerealiseerd. Ook wordt er gewerkt aan een waterstof transporthub in Noord-Nederland: een plek waar groene waterstof wordt gecomprimeerd in trailers die de waterstof verder kunnen distribueren. Deze groene waterstof wordt daarmee beschikbaar voor lokale waterstofinitiatieven in Noord-Nederland.

De twee belangrijke waterstofprojecten maken onderdeel uit van het door de Europese Commissie (CEF Synergy-programma) gesubsidieerde TSO 2020-project, dat hiermee zijn voltooiing krijgt. Op dit moment telt Nederland nog maar een paar waterstoftankstations. Veel van deze stations zijn te vinden op industrieterreinen en/of niet voor iedereen toegankelijk. Green Planet ligt pal aan de A28 en de N375 en realiseert een waterstoftankstation dat voor iedereen bereikbaar is. “We zijn het eerste waterstoftankstation in Nederland met zo’n ligging en zo’n grote doorzetcapaciteit”, legt Edward Doorten van Green Planet uit. “Waterstoftanken gaat straks net zo eenvoudig en net zo snel als het tanken van reguliere brandstof. Ook kom je er net zover mee. Bij het station kunnen straks 150 waterstofauto’s per dag tanken en dat de hele dag door. Een auto is binnen vijf minuten getankt. Dat is een enorme stap vooruit.”

De verschillende partners binnen de waterstofprojecten in het TSO 2020-project werken intensief met elkaar samen. Tot het consortium van partners behoren onder meer het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), New Energy Coalition, EASE, Gasunie, TU Delft en TenneT. “Het is het grootste CEF Synergy-project van Europa”, vertelt Patrick Cnubben van New Energy Coalition. Cnubben is één van de grondleggers van TSO 2020. “Think global, act local”, benadrukt hij. “Green Planet is een heel mooie mobiliteitsproeftuin om alles te testen. Voor weggebruikers is er al veel keuze tussen traditionele en de schone brandstoffen. Iedere klant kan er bediend worden. Het is wat mij betreft het voorbeeld van het tankstation van de toekomst, met alles onder één dak.”

Waterstofprojecten
Zo kijkt ook Willem Hazenberg (HYDROGREENN) naar het waterstoftankstation. Hazenberg is Senior Consulant bij Stork, en de projectmanager en één van de initiatiefnemers van de waterstofwijk in Hoogeveen. “De daadwerkelijke realisatie van het waterstoftankstation in Pesse en de waterstofhub is complementair aan de waterstofwijk in Hoogeveen. Er zit veel potentieel in, bijvoorbeeld in het kader van uitwisseling van waterstof en kennis.”

Ook buiten het TSO 2020-project wordt de samenwerking dus niet geschuwd, tot tevredenheid van onder meer Hazenberg: “Waterstof is een keten. Hoe beter je de keten kunt verbinden, des te goedkoper wordt de toepassing. Door verschillende projecten te koppelen help je elkaar en kun je werken tegen lagere kosten.”

‘Kip-ei-probleem doorbreken’
Met het waterstoftankstation hoopt Green Planet het zogenoemde ‘kip-en-ei-probleem’ te doorbreken, vertelt Doorten. “Maar het werkt ook andersom: je kunt wel groene waterstof produceren, maar als je niet voldoende afzet hebt, is het alsnog lastig om het rendabel te maken.”

Het is de bedoeling dat het waterstoftankstation eind dit jaar in gebruik kan worden genomen, al is dat afhankelijk van verschillende factoren. “Waterstof in de mobiliteit is nieuw voor iedereen. Voor ons, voor de vergunningsverstrekker, voor de bouwer. Echt voor de hele keten. Dat maakt de engineering en de procedures rondom bijvoorbeeld vergunningen soms extra uitdagend. Iedereen leert veel door het TSO 2020-project. Deze kennis kan weer ingezet worden bij andere waterstofprojecten in Nederland. Hoogeveen loopt op het gebied van waterstof voorop.”

Hydrohub: vulinstallatie met groene waterstof
Naast het waterstoftankstation wordt er ook hard gewerkt aan een waterstofhub op een plek in Noord-Nederland. Lokaal geproduceerde groene waterstof wordt daar gecomprimeerd opgeslagen in trailers en uitgereden om lokale waterstofinitiatieven in Noord-Nederland van waterstof te voorzien. Green Planet gaat als eerste klant de groene waterstof afnemen van deze waterstofhub. Daarmee levert zij een stevige bijdrage aan de daadwerkelijke realisatie.