22-07-2014

Deze week is in Pesse bij Green Planet de officiële doorstart en verbreding van het Platform Elektrische Mobiliteit (PEM) tot het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) in gang gezet.

PTM
Dit gebeurde door het oplaten van een aantal ballonnen die de verschillende pijlers van het nieuwe Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (PTM) symboliseren.

PEM is daarmee vanaf vandaag opgevolgd door PTM.

PTM is, net als haar voorganger PEM, een initiatief van RAI Vereniging. Zij spant zich ervoor in dat nieuwe voertuigtechnologieën en –technieken in een omgeving het levenslicht zien waarin zij maximaal benut kunnen worden. Zij bereidt ‘de wereld’ voor op innovaties die over enige jaren gemeengoed zullen zijn. PTM werkt dus aan de mobiliteit van de toekomst.

Logische stap
“Een logische stap” aldus PTM-kwartiermaker, Eric Beers. “Om actueel en up-to-date te blijven is dit een begrijpelijke en noodzakelijke stap. PEM was oorspronkelijk een initiatief dat we voor een paar jaar voorzien hadden. Het lijkt, mede door de fiscale stimulering, de goede kant op te gaan wat betreft het naar de markt brengen van de eerste elektrische auto’s in ons land is.

Kansen benutten
Er zijn echter verschillende andere kansrijke nieuwe technieken en technologieën zoals rijden op (groen)gas en waterstof die verdere aanmoediging verdienen. Om die optimaal te kunnen introduceren en benutten, hebben we PTM opgericht. Zo kunnen we in de toekomst alle duurzaamheids- en veiligheidskansen ervan gebruiken.

Connected cars
Naast aandrijftechnologie is PTM tevens nauw betrokken bij verschillende initiatieven op het gebied van ICT en connected cars. “De communicatie tussen voertuig en wegkant krijgt vanuit het ministerie van I&M de laatste tijd veel aandacht en Nederland wordt daarin als gidsland naar voren geschoven. Een belangrijke kans voor onze leden en daarmee een ontwikkeling die we als PTM niet kunnen en mogen negeren”, aldus Beers.

Nationaal Forum Brandstoffenmix
Eén van de eerste grootschalige activiteiten waar PTM bij betrokken zal zijn, is de organisatie van het Nationaal Forum Brandstoffenmix tijdens de vakbeurs Ecomobiel in oktober.