LNG Maand 01-07-2020
LNG is een van de brandstoffen die wij gaan aanbieden in onze truckarena. Daarom vertellen wij je er graag meer over!
 

Wat is LNG?

LNG staat voor ‘Liquefied Natural Gas’, oftewel vloeibaar aardgas. Door aardgas terug te koelen naar -163°C wordt het vloeibaar. LNG heeft een hogere energiedichtheid dan CNG en is bij uitstek geschikt als brandstof voor zwaardere trucks en voor het wegtransport over grote afstanden.
 
Aardgas is een van ’s werelds snelst groeiende energiebronnen en het is de schoonste fossiele brandstof. Het gas komt uit ondergrondse reservoirs van over de hele wereld en is in een grotere mate aanwezig dan olie, wat het een duurzaam alternatief maakt.
 
Aardgas bestaat voornamelijk uit methaan, maar ook uit kleine hoeveelheden ethaan, propaan, butaan en onbrandbare stoffen. Deze overige stoffen worden verwijderd wanneer het aardgas wordt omgezet naar een brandstof.

Minder milieubelastend rijden

Het gebruik van LNG leidt, vergeleken met diesel, tot een CO2-uitstoot reductie van 10 tot 15%  en 30% minder gezondheidsschade door fijnstof en NOx.

LNG-voertuigen hebben eenzelfde actieradius, motorvermogen en prestatie als gelijkwaardige dieselvoertuigen. Minder milieu- en klimaatbelastend rijden gaat dus niet ten koste van de praktische inzetbaarheid van uw wagenpark.

Stiller rijden

Motoren met LNG als brandstof zijn tot 75% stiller dan vergelijkbare dieselmotoren. Dat betekent een prettigere werkomgeving voor de chauffeur en maakt (winkel) bevoorrading in gebieden waar geluidsrestricties gelden ook buiten venstertijden mogelijk. LNG kan bovendien een aanzienlijke brandstofkosten besparing opleveren.

Nederland: subsidieregeling LNG

Op 11 december 2019 is de stimuleringsregeling voor LNG en Bio-LNG door het Ministerie van Financiën definitief vastgesteld. Transportbedrijven ontvangen in de jaren 2020 en 2021 18,7 eurocent per kilogram LNG, direct verrekend aan de pomp.

Duitsland: Maut-vrijstelling LNG-trucks

De Maut-vrijstelling voor LNG-trucks is verlengd. Tot eind 2023 hoeven trucks op LNG en CNG geen Maut te betalen op Duitse wegen. De besparing voor transportbedrijven kan, afhankelijk van de gewichtsklasse, oplopen tot 18,7 eurocent per kilometer.

Bio-LNG

Bio-LNG wordt gemaakt door groen gas uit afvalstromen (biomassa) als rioolslib, stortgas (gas uit gestort afval of vuilnis), mest en GFT terug te koelen naar -163°C. Het gebruik van bio-LNG levert ten opzichte van fossiele LNG een extra CO2-reductie op van 35% tot 65% over de gehele levenscyclus van de brandstof. De CO2-reductie van bio-LNG ten opzichte van diesel is zelfs 50% tot 80%.