12-03-2015

Green Planet in Pesse overweegt om waterstof te gaan verkopen. Komt het zover, dan bieden zij het product op zijn vroegst aan in 2017. De belangstelling voor andere brandstoffen dan de fossiele groeit. Hij wil daar met zijn aanbod op aan kunnen sluiten. Edward Doorten, initatiefnemer van Green Planet zegt dat in de BOVAGkrant.

Hij ziet het aandeel biobrandstof ‘langzaam toenemen’ op zijn station. Hij zit nu op 15 procent, zegt hij. Doorten wil het percentage opvoeren naar minstens 25 procent. Hij ziet daartoe mogelijkheden. Hij wijst op een transportbedrijf dat experimenteert met twee trucks die op BioSmart diesel rijden. “Dat kan ons straks een afzet van 1,3 miljoen liter BioSmart diesel op jaarbasis extra opleveren.” Doorten kan ondernemers, zegt hij in het blad, adviseren bij het terugdringen van hun CO2-uitstoot. “Dat kan ons bedrijf opnieuw extra afzet van biobrandstof opleveren.”