02-11-2021

De komende jaren gaan elf verschillende transportbedrijven én Green Planet ervaring opdoen met het grootschalig inzetten van zero-emissie vrachtwagens (waterstof of elektrisch). Het project is een initiatief van het multifuel tankstation en kan doorgang krijgen dankzij het DKTI-project Learning by using. Tijdens een speciale aftrap in Green Planet kwamen de betrokken partijen voor het eerst samen.

Learning by using is speciaal voor bedrijven die samen met anderen kennis en ervaring willen opdoen met de grootschalige inzet van zero-emissie (ZE) vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur. Binnen de projecten zijn procesinnovatie en kennisdeling van belang. Bij het project zijn 11 transportbedrijven en 22 zero-emissie vrachtwagens betrokken. De bedrijven kopen één of meerdere zero-emissie vrachtwagens om vervolgens in de praktijk te testen hoe dat werkt.

DKTI-transport
Learning by using is onderdeel van de DKTI-transport waarmee een breed scala aan projecten voor duurzaam vervoer wordt ondersteund. Het gaat dan om projecten waarvan de innovatie nog niet of nog maar net op de markt is. De regeling richt zich op werktuig- of transportoplossingen met een lage of helemaal geen CO2-uitstoot.

Samenwerkingsverband
Green Planet is penvoerder in het project wat betekent dat het contactpersoon is voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en alle deelnemers in het samenwerkingsverband goed moet informeren. Tijdens een speciale bijeenkomst in Green Planet waren afgevaardigden van Vrijbloed Transport, Oegema, Facility Express, Sipma, Hertgers, Den Hartogh, Olijslager, Mussche, HST en Van der Sluis aanwezig.

Bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst werd een stuur- en managementteam opgericht en het volledige traject doorgenomen. Daarnaast waren er presentaties van Harjo Woltinge (TVM verzekeringen) over het verzekeren van emissieloos transport, van Aad van den Engel (Panteia) over datagedreven onderzoek, van Patrick Cnubben over het HEAVENN-project en van Johnny Nijenhuis over Green Planet Trucks. Natuurlijk vond er ook een rondleiding plaats over het terrein van Green Planet. De rondleiding ging onder meer langs de truckarena in aanbouw, waar de transporteurs hun ogen uit keken. In de truckarena kunnen straks de vrachtwagens worden opgeladen of waterstof worden getankt. Een mooie aanvulling op het inzetten van de zero-emissie vrachtwagens.

Dit project wordt uitgevoerd onder de regeling DKTI-Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat