01-10-2020

Met welke innovaties voor het stikstofprobleem komen Nederlandse bedrijven? Daar was Groene Groeiers benieuwd naar, dus riep het netwerk leden op hun oplossingen in te dienen. Ook Green Planet reageerde, met als resultaat dat wij in de week van 5 oktober aan de uitdager mogen presenteren hoe wij denken een significante bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek.  

Groene Groeiers is een initiatief van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Het netwerk bestaat uit 399 ondernemingen die investeren in de ontwikkeling naar een circulaire economie en in de energietransitie. De besloten community zoekt naar innovatieve processen, producten en diensten die zowel duurzaam, als rendabel zijn. In het netwerk zitten onder meer energie- en telecombedrijven, architecten en agrarische ondernemers.

Zo’n vijftig Groene Groeiers dienden hun innovaties voor het stikstofvraagstuk in. De plannen zijn verdeeld in vijf zogenoemde uitdagingen: bouw, landbouw, industrie, energie en natuur. In de week van 5 oktober presenteren alle deelnemers online hun innovatie aan de uitdager, meestal een groter bedrijf zoals Shell. Een jury met afgevaardigden van brancheorganisaties, bedrijven en universiteiten selecteren de matches tussen oplosser en uitdager. De beste matches worden in december gepresenteerd aan de voorzitter van VNW-NCW Ingrid Thijssen en betrokken ministers.

TSO2020, GREENFLEX, Fieldlab en Hyspeed
Green Planet biedt zowel reguliere, als low- en zero-emission-brandstoffen en -energiedragers aan. Door mensen te informeren over de mogelijkheden, stimuleert het multifuel tankstation hen te kiezen voor een duurzamer alternatief. In combinatie met de projecten TSO2020, GREENFLEX, Fieldlab for CSFC en Hy-speed for H2-trucks zorgt dat voor een flinke verlaging van de (lokale) stikstofuitstoot.

Green Planet wil in de toekomst haar formule graag uitbreiden door op meerdere locaties in Nederland vergelijkbare tankstations te openen. Zo kunnen wij op steeds grotere schaal onze bijdrage leveren. Ook onderzoekt Green Planet op dit moment hoe groot materieel op bouwlocaties duurzamer kan worden ingezet door bijvoorbeeld waterstof te gebruiken.

Presenteren voor de minister?
In de week van 12 oktober wordt bekend welke ideeën door de jury als beste worden beoordeeld. Deze ideeën worden in december opnieuw gepresenteerd, maar dan voor Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) en de betrokken ministers. De jury kijkt tijdens de presentaties naar meerdere onderdelen, zoals welk idee de meeste kans heeft op slagen en in hoeverre opschaling mogelijk is.