21-02-2014

Bij vuilverwerker Attero in Wijster wordt afval omgezet in groen gas. Dit gas wordt in het aardgasleidingnetwerk gepompt en kan direct in personenauto’s en vrachtwagens getankt worden. Deze methode is erg duurzaam, niet alleen door de productie maar ook omdat er geen vervuiling optreedt door het distributieproces (via ondergrondse leidingen in plaats van over de weg).