16-09-2014

Op maandag 15 september bracht een delegatie van Europese politici een werkbezoek aan Green Planet. Onder leiding van de Drentse gedeputeerden Henk Brink en Henk van de Boer. De politici zijn lid van het Europese Comité van de Regio’s. Dat is een adviesorgaan voor de Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europese Parlement. Het werkbezoek stond in het teken van Groene Energie.

Green Planet is uniek in heel Europa. Nergens is zo’n groot en veelzijdig aanbod aan groene brandstoffen. En nergens vindt de consument zoveel informatie en overzicht over deze ingewikkelde materie. Green Planet is het eerste volledig duurzame tankstation van Europa. Daar worden naast traditionele brandstoffen ook biobrandstoffen verkocht. Zoals BioPower- en BioSmart Diesel, FlexiFuel Ethanol en Groen CNG Gas. Automobilisten kunnen daar ook groene elektriciteit ’tanken’.

De Europese politici waren duidelijk onder de indruk van dit initiatief. Eerder had het gezelschap al een bezoek gebracht aan ATTERO in Wijster. Daar wordt restwarmte van de verbrandingsovens gebruikt om een zo hoog mogelijk rendement te behalen. Ook zetmeelfabrikant AVEBE hield daar een presentatie. Over de manier waarop zij biogas maken uit de reststromen van de aardappelverwerking.

Tijdens zijn inleiding gaf Gedeputeerde Henk van de Boer aan, dat het aandeel herwinbare energie in de Provincie Drenthe is opgelopen tot 8,5% Daar waar de rest van Nederland blijft steken op een schamele 4,5%.  De Provincie heeft vooral ingezet op energiebesparing. Daarnaast wordt geïnvesteerd in windenergie, biogas, groen gas, afvalverbrandingsinstallaties en biobrandstoffen.