13-12-2012

De bouw van Green Planet, het eerste biobrandstoffen-tankstation in het Noorden is gestart en voor het Alfa-college in Hoogeveen is dit een belangrijk moment geweest. Studenten van diverse opleidingen werken al geruime tijd op verschillende manieren mee aan de realisatie van de plannen en leggen hiermee een belangrijke link tussen onderwijs en ondernemen. Het ontwerpen van een informatiesysteem, onderzoek naar de geschiktheid van auto’s voor groene brandstof en het onderhouden van een Porsche 928, onderwijs en praktijk vloeien hierin samen.

Onderzoek en ombouwen bij KARgo!
Een belangrijke rol ligt bij de studenten en docenten van de opleidingen Motorvoertuigentechniek, ondergebracht bij KARgo!, het opleidingscentrum voor Motorvoertuigentechniek en Transport & Logistiek. Zij onderzoeken in samenwerking met de firma Doorten de geschiktheid van auto’s voor het gebruik van biobrandstoffen. Van de vijftien meest verkochte merken in Nederland, vanaf 2007, wordt een database aangelegd waarin gegevens worden opgenomen waaruit blijkt of de auto geschikt, ongeschikt of geschikt te maken is voor het rijden op bio-ethanol, bio-diesel of Groen Gas. De onderzoeksresultaten zullen medio 2013 bekend zijn, waarna de studenten de geselecteerde auto’s ook werkelijk gaan ombouwen. Hiervoor worden opdrachten ontwikkeld, passend bij het niveau van de opleiding. Onderzocht wordt welke rol de opleiding voertuigentechniek van het Roelof van Echten College, partner binnen het opleidingscentrum KARgo!, kan gaan vervullen. Bovemij, de verzekeringstak van de BOVAG, heeft de intentie uitgesproken om eventuele risico’s die voortvloeien uit deze ombouw via een premie af te dekken.

Sinds kort staat in de werkplaats van KARgo! een bijzondere uitvoering van een Porsche 928. De wagen is al omgebouwd voor het rijden op Groen Gas en wordt als zodanig ingezet als promotiemiddel voor het rijden op deze alternatieve brandstof. Derdejaars studenten van de niveau 4 opleiding Technisch Specialist Personenauto’s, Bart van Os en Pieter Deelstra, voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan deze auto. De ervaring die zij hiermee opdoen kan straks gebruikt worden bij de werkzaamheden voor de ombouw van personenauto’s.

Via een informatiesysteem kan de consument straks snel zien of zijn auto geschikt is voor het rijden op een alternatieve brandstof en wat de kosten van een eventuele ombouw zijn. De opleiding ICT van het Alfa-college richt zich op het ontwerpen van dit informatiesysteem, welke een prominente plaats krijgt bij het tankstation Green Planet.

Green Planet
Dit eerste biobrandstoffen-tankstation in het Noorden is een initiatief van Edward Doorten en wordt momenteel gebouwd aan de A28 bij de afslag Pesse in Drenthe. De realisatie wordt gesteund door de provincie Drenthe, gemeente Hoogeveen, Technology Centrum Noord-Nederland, stichting Energy-Valley en de Bovag.
Doel van Green Planet is de verkoop en het gebruik van duurzame brandstoffen te bevorderen en hiermee een bijdrage te leveren aan een klimaat neutrale en duurzame vorm van energie ten behoeve van de mobiliteit sector.
Ondersteuning van het initiatief door de Provincie Drenthe blijkt mede uit een door de Provinciale Staten aangenomen motie, waarin een energie-impuls wordt gerealiseerd voor het rijden op duurzame brandstoffen, met een budget van 500.000 euro voor een periode van 3 jaar. Hierbij is het uitgangspunt voor de autobezitter om een reductie te realiseren van 50% van de ombouwkosten van zijn/haar auto.